Regulamin usług

Regulamin usług gabinetu FizjoStrefa

Bardzo prosimy zapoznać się z regulaminem korzystania z usług gabinetu FizjoStrefa. Szanujemy czas każdego pacjenta dlatego chcemy by odbywało się to z wzajemnością :) Ufamy, że tak będzie!
 
Pacjent na początku miesiąca jest zobowiązany powiadomić terapeutę ile wizyt chce odbyć w miesiącu i zarezerwować odpowiednie terminy.
Pacjent zapisując się na kolejne wizyty jest zobowiązany opłacić je z góry za dany miesiąc, tyle ile wizyt chce zarezerwować w miesiącu dla siebie lub dziecka.  
Pacjent i terapeuta mają prawo 24h przed ustalona wizytą przełożyć termin na inny termin możliwy grafikowo.
Nie wykorzystane w ciągu miesiąca, wykupione wizyty, nie przechodzą na kolejny miesiąc.
Pacjent w przypadku nie możliwości pojawienia się na wizycie zobowiązany jest odwołać wizytę minimum 24h wcześniej ( telefonicznie lub sms). Jeśli zostanie spełniony ten warunek fizjoterapeuta może w miarę możliwości grafikowych wyznaczyć inny termin wizyty w tym samym miesiącu kalendarzowym.  
Zabiegi nieodwołane w ciągu 24 godzin przed ich rozpoczęciem są traktowane jako wykorzystane,    nie przysługuje zwrot ich kosztów.
W miarę możliwości czasowych personel FS przypomni za pomocą wiadomości tekstowej (sms) lub telefonicznie o wizycie która ma się odbyć w tym lub następnym dniu. Personel nie jest zobowiązany do przypominania o wizycie.
W przypadku spóźnienia się na zabiegi fizjoterapeutyczne z winy Pacjenta, wizyta może się nie odbyć (bez możliwości zwrotu płatności i przeniesienia terminu) lub może zostać skrócona o czas spóźnienia.
Wizyta, której termin został zmieniony (minimum 24 h przed ustaloną datą odbycia) i która nie odbyła się w nowym terminie z przyczyn leżących po stronie Pacjenta, traktowana jest jako wykorzystana i nie przysługuje zwrot jej kosztów.
Wizyta która nie odbyła się z winy personelu FS jest gratyfikowana kolejną wizytą bezpłatną lub wyborem dowolnej do wykonania usługi z oferty gabinetu FS do kwoty 100 zł.
Zakup usługi w gabinecie FS jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez FizjoStrefę oraz, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.
 
Odejścia szczególne od zasad regulaminu.
Wobec pacjenta, który ma wykupione 4 lub więcej wizyt w miesiącu przysługuje w sytuacjach losowych odrobienie jednej wizyty, która nie zostanie odwołana w czasie krótszym niż 24h przed wizytą. Wizyta odbędzie się w możliwym grafikowo terminie w tym samym miesiącu.
W przypadku przedłożenia dokumentu zwolnienia lekarskiego, informacji od lekarza o stanie pacjenta uniemożliwiającym korzystanie z fizjoterapii, przebywania w szpitalu lub na turnusie rehabilitacyjnym, wizyty opłacone mogą być wykorzystane najdalej w kolejnym miesiącu od daty niedyspozycji.
Ewentualne prośby, skargi, wnioski, zażalenia oraz pytania, należy kierować na adres: dominika.rehabilitacja@gmail.com  
                                                                                                              Z poważaniem:  
                                                                                                      mgr Dominika Woźniak
                                                                                                                       FizjoStrefa
FizjoStrefa usługi fizjoterapeutyczne mgr Dominika Woźniak
Ul. Piotrkowska 39 Gdańsk
501-009 -459
80-180
Polska