Fizjoterapia niemowląt. 

Fizjoterapia niemowląt i dzieci do 2 roku życia. Fizjoterapia neurorozwojowa. 
 
 
 
W naszym gabinecie do usprawniania niemowląt i małych dzieci wykorzystujemy niezawodną metodę NDT-BOBATH oraz inne metody których łączenie daje wspaniałe rezultaty rozwojowe.
Usprawnianie według metody NDT Bobath ma na celu  kompleksowe wspomaganie  dziecka w  jego rozwoju oraz dostarczeniu prawidłowych  doznań czuciowo-ruchowych. W przypadku dysfunkcji centralnego układu nerwowego  rozwój ten przebiega inaczej niż rozwój prawidłowy. Dziecko ma zaburzoną świadomość własnego ciała oraz nieprawidłowe  doświadczenia sensomotoryczne. W konsekwencji dochodzi do zaburzenia w napieciu mięśniowym i jego  rozkładzie, który powoduje niewłaściwe wzorce ruchowe.

Pierwsze  objawy dotyczą zwykle kontroli głowy i tułowia. Następnie rozwijają się nieprawidłowe ruchy w dystalnych częściach ciała. Dominują wzorce zgięciowe i wyprostne, a rozwój ruchów rotacyjnych jest znacznie upośledzony co przyczynia się do nieprawidłowych wzorców ruchu i postawy.
 
Neurorozwojowa terapia   NDt-Bobath  przeznaczona jest dla dzieci i niemowląt z problemami rozwojowymi:

*  ze względu na wcześniactwo
* z zaburzeniami , opóźnieniami rozwoju ruchowego
* z zaburzeniami napięcia mięśniowego (wzmożone lub  niskie napiecie mięśniowe)
* mającymi kłopoty z powodu pielęgnacji niedostosowanej do dziecka
* z asymetrią ciała
* powtarzającymi ten sam wzorzec ruchu
* z mózgowym porażeniem dziecięcym
* z przepukliną oponowo-rdzeniową
* z zespołem wad wrodzonych
* z zespołem Downa
 

W związku z powyższym główne zasady usprawniania według koncepcji NDT-Bobath obejmują:
- normalizacje nieprawidłowego napięcia mięśniowego
 -hamowanie nieprawidłowych wzorców postawy i ruchu
-wspomaganie  w zdobywaniu nowych umiejętności motorycznych poprzez prowadzenie ruchu z  tzw.punktów kluczowych, którymi są: głowa, obręcz barkowa ,obręcz miednicza
-dostarczanie prawidłowych doświadczeń sensomotorycznych
-wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach (pielęgnacja, zabawa)
 
Ważnym elementem Koncepcji NDT Bobath jest edukacja rodzica z zakresu pielęgnacji, noszenia oraz karmienia dziecka. To na rodzicach spoczywa obowiązek i odpowiedzialność czuwania nad prawidłową  pielęgnacją, a przez to odpowiednim rozwojem ich dziecka-bo właśnie podczas  przedstawianych wyżej czynności dziecko już od pierwszego dnia życia uczy się prawidłowych schematów ruchowych, jego ciało kształtuje się zgodnie z tym, w jakiej pozycji zostanie ułożone np. do karmienia czy przewijania ten sposób rozwijamy zainteresowanie dziecka jego własnym ciałem, pielęgnujemy i doskonalimy nasze wzajemne relacje. 
 
FizjoStrefa dla niemowląt i małych dzieci do 2 r.ż
 
Nazwa usługi czas wizyty cena
Diagnoza neurorozwojowa + nauka prawidłowej pielęgnacji dziecka do 60 min 100 zł
Terapia neurorozwojowa NDT Bobath do 45 min   90 zł
Kinesiology taping (plastrowanie lecznicze jako uzupełnienie wizyty) do 15 min  30 zł
Terapia w domu pacjenta do 60 min 120 zł
 
 
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z profesjonalnej diagnozy. Nauka prawidłowej pielęgnacji!
FizjoStrefa usługi fizjoterapeutyczne mgr Dominika Woźniak
Ul. Piotrkowska 39 Gdańsk
501-009 -459
80-180
Polska